Fredagsmail 2007-09-21

Fredagsmail
Idag vet jag inte om jag ska berömma (eeeh) regeringen för att de så klart och tydligt håller sina vallöften om sänkt bensin och fastighetsskatt.
Eller om jag ska tycka något om islam….
Jag tar bägge 🙂 För jag lovar vad jag håller…

Islam – hur vet islamisterna att det är Muhammed som avbildats? Jag menar, han får ju inte finnas på bild så de vet hur han ser ut, hur kan de säga att det är han när de aldrig sett honom på bild?

Anders Sorg. Vår finansminister har verkligen gett beteckningen BORG-arna en helt ny betydelse. Han kan ta sin goda vän Mona Stalin (Sahlin skulle det vara) i handen och utbrista:
Det är ballt att betala skatt.
Själv håller jag mig för skratt

Hilsen
En muttrig Fredagsmailare


Ut och flyga?

Efter en flygning skriver piloten ut en felrapport, därefter får mekanikerna en felanmälan och bedömer vilken reparation felet kräver.
Mekanikerna skriver sedan, på blankettens nedersta del, vad de har gjort för reparationer och piloterna läser därefter igenom rapporten till nästa flygning.

Här är några verkliga, registrerade felrapporter över behov av underhåll och problem, som Quantas piloter har skrivit, samt vilken lösning som underhållspersonalen har skrivit.
Värt att notera är att Quantas är det enda större flygbolag som aldrig haft någon större olycka.

P=Problem inlämnat av piloten.
S=Svar från mekaniker.

P: Innersta hjulet på vänster sida borde nästan bytas.
S: Har nästan bytt ut det innersta hjulet på vänster sida.

P: Testflygningen gick OK, bortsett från att den automatiska landningen var något hård.
S: Det är inte installerat något automatiskt landningssystem på detta flygplan.

P: Propeller nr.2 får inte nog med smörjning.
S: Smörjning till propeller nr.2 är OK. Smörjning till propeller nr. 1, 3 och 4 är felaktig.

P: Någonting sitter löst i cockpit.
S: Någonting sattes fast i cockpit.

P: Döda insekter på framrutan.
S: Levande insekter är restade i lagret.

P: Autopiloten ger ett fall på 200 fot när flyghöjden skall låsas.
S: Kan inte återskapa problemet på marken.

P: Tecken på läckage på höger sidas landningsställ.
S: Tecknet borttaget.

P: Ljudet i intercom är otroligt hög.
S: Ljudet i intercom inställt till en mera trovärdig nivå.

P: Mothållslåset får gashandtaget att sitta fast.
S: Det är liksom det det är där för…

P: Misstänker att det är en spricka i framrutan.
S: Misstänker att du har rätt.

P: Saknar motor nr.3.
S: Motor funnen på höger vinge, efter kort sökarbete…

P: Flygplanet uppför sig lustigt.
S: Flygplanet har beordrats att ta sig samman, flyga ordentligt och vara lite mer seriöst.

P: Radarn brummar.
S: Har omprogrammerat radarn till att tala.

S: Mus i cockpit.
P: Katt installerad.

Zitatus journalistatus

Hockeyproffset berättar allt om olyckan:
”Jag kommer inte ihåg någonting.”
 
Expressen