Fredagsmail 2007-10-12

Fredag igen…
Volvo, alltså lastbilstillverkaren, ska sluta använda kärnkraftsel har jag hört…
De ska använda förnyelsebar el i stället…. Det är ju berömvärt, eller är det verkligen det?
Min uppfattning är att det är ett dåligt PR-trick 🙁
Istället för att rikta blickarna någon annanstans – se till att minimera avgasutsläppen i stället… kanske med vattenkraft 😉

Då hade Volvo fått mitt Fredagsmailspris och jag hade applåderat.

Hilsen
Den vanlige och lite lätt muttriga Fredags-nobel-dagsmailarn


Engelska – att använda på resan

Behåll växeln, det är jämt:
Keep the gear, it s always

Än sen, då?:
Then then, then?

Det har gått en propp i köket:
A plug has walked in the kitchen

Jag har fått sendrag i min vad:
I have got a latepull in my what

Jag anar ugglor i mossen:
I suppose owls in the swamp

Han är bortrövad:
He is away-assed

Jag har aldrig hört på maken:
I have never heard on the husband

En snuskhummer:
A filthy lobster

Oj, min tunga slant:
Oops, my heavy coin

Sköt om dig:
Shoot around you

Du är avskedad:
You are offspooned

Matlagning:
Foodrepairing

Skärp dig:
Belt yourself

Jag har baksmälla!
I have backsmell!

Kulpenna
Funny pen

Zitatus – Nobelvinnaratus

Fantasi är viktigare än vetskap
Albert Einstein

Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken
Albert Einstein