Fredagsmail 2009-03-20

Fredag igen
efter som jag gillar sär skrivningar måste jag berätta att idag är det vår dag jämning!
Och efter som jag gillar att dela med mig av min kunskap in skaffad på inter net
kommer här för klaringen på vår dag jämning
Vår dag jämningen är inte en dag, utan en ögon blicklig händelse som inträffar vid en bestämd tid punkt.
Så var det med det! Någon som undrade hur dags? 11:44

Ha en kollosalfenomenalsolsbemängdhelg hälsar
Den all vetande Freddy Mailer


Den engelska blondinen

Följande historia är på engelska. Eftersom den mister lite av sin poäng om den skulle översättas till svenska.

Julie, the blonde, was getting pretty desperate for money. She decided to go to the nicer, richer neighborhoods around town and look for odd jobs as a handy woman.

The first house she came to, a man answered the door and told Julie, Yeah, I have a job for you. How would you like to paint the porch?

Sure that sounds great! said Julie.
Well, how much do you want me to pay you? asked the man.

Is fifty bucks all right? Julie asked.
Yeah, great. You will find the paint and ladders you will need in the garage

The man went back into his house to his wife who had been listening.
Fifty bucks! Does she know the porch goes all the way around the house? asked the wife.
Well, she must, she was standing right on it! her husband replied.

About 45 minutes later, Julie knocked on the door.
I am all finished, she told the surprised homeowner. The man was amazed.
You painted the whole porch?
Yeah, Julie replied, I even had some paint left, so I put on two coats!

The man reached into his wallet to pay Julie.
Oh, and by the way, said Julie, That is not a Porch, it is a Ferrari.

Zitatus musikatus

Jag kan inte spela gitarr och sjunga samtidigt. Min hjärna klarar inte det. Det är tillräckligt svårt för mig att bara hålla tonen när jag sjunger.
Frank Zappa