Fredagsmail 2011-09-02

TGIF,
ibland blir vädret bättre än förväntat,
i och för sig vet jag inte vad jag har förväntat mig,
men bättre blev det i alla fall.
Eller för att skriva det på ett annat vis
Ibland duggregnar det och ibland regnar det inte ett dugg,
och när det inte regnar ett dugg då är det bra.

Hilsen
Fredagsmailarn – On The Sunny Side

Historia

Nya regler på jobb
§1. Sjukdom ingen frånvaroorsak
Läkarintyg accepteras inte längre!
Kan du ta dig till doktorn kan du ta dig till jobbet!

§2. Tjänstledighet p.g.a. operation
Beviljas ej!
Varje anställd som tänker operera sig skall avstå från denna åtgärd, eftersom allt en anställd har, har vi användning för. Om något avlägsnas sänkes den anställdes värde. Undantag kan göras förutsatt att lönen sänks i motsvarande grad.

§3. Dödsfall
Eget dödsfall accepteras som frånvaro. Arbetsgivaren måste dock meddelas två veckor i förväg så att en efterträdare kan läras in.

§4. Tandläkarbesök
Vi anställer enbart personer med löständer. Ni kan använda internposten för att skicka tänderna till lagning i stället för att ränna hos tandläkaren.

§5. Graviditetsfall
Absolut förbjudna! På arbetet ska man sitta eller stå med benen i kors. Arbetsgivaren ska se till att preventivmedel finns till hands.

§6. För att undvika gynekologbesök
Sätt dig på kopieringsmaskinen, ta en bild och skicka till gynekologen.

§7. Psykiska problem
Tänk inte så mycket, arbeta hårdare.

Nya frågor till körskoleprovet

1. Du kör in i en by och du ser en buske. Vad finns det bakom den?
    En pensionär.
    Ett lekande barn.
    En älg.
    Ett lejon.

2. Du kör in i en by, plötsligt smäller det och du får blod och fjädrar på vindrutan. Vad hände?
    Du har förmodligen kört på en indian.
    Ingenting.
    Du har med stor säkerhet kört på en äldre dam med tyrolerhatt.
    Hade du en undulat i bilen har du troligen bromsat för hårt.

3. Kan du med din känsel känna?
    Om du kör i 110 km/h rakt in i en stenmur.
    Om vägbanans beläggning övergår från våt till fuktig asfalt.
    Om fläkten snurrar baklänges.
    Om vädret övergår från delvis solig till uppsprickande moln.

4. Vissa människor är väldigt känsliga, vad är utmärkande för dessa förare?
    De faller lätt i gråt.
    De har en låg försvarställning.
    De har ofta ingen bil.
    De åker gärna svarttaxi utan bilbälte.

5. Du och dina kamrater sitter i baksätet. Vad beror det på?
    Det är upptaget i framsätet.
    Bilen stod parkerad i fel riktning.
    Fläkten är inställd på max.
    Trafiksignalen har nyligen slagit om till grönt.

6. I vilka två situationer visar föraren sämst omdöme?
    Då han går ut i regnet utan paraply.
    Då han kör Storgatan fram i 110 km/h under kraftigt LSD-rus.
    Om han dricker glykol under kraftigt LSD-rus.
    När hon kör ner en äldre cyklande dam med leopardmönstrade pumps.

7. Vilket eller vilka av nedanstående påstående är mest sant eller falskt?
    älgar har hårigare horn än japanska stäppmöss.
    Was is das, som Luther sa på sin tid.
    Skåne är gulare än åhlborg.
    Huru mycket kosta dessa knäppkängor?

8. Om du färdas på en väg i mycket hög hastighet skulle du då:
    Fortsätta som om inget hade hänt?
    Köra nära vägens mitt?
    Svänga av till vänster för att på så sätt säkra din aktieportfölj i Pharmacia.
    Trampa ur och pumpa med rattstången.

9. När du med hög hastighet närmar dig en obevakad järnvägsövergång händer något av följande:
    Intercitytåget 14.30 från Göteborg serverar torsk som dagens rätt.
    En överårig och lätt senil före detta stins passerar samtidigt på en för tillfället hyrd dressin.
    Oljelampan börjar lysa samtidigt som alla till buds stående medel signalerar att hoppet för tillfället är utom räckhåll.
    Ragnar Dahlberg sänder direkt från Café Norrköping.

10. Vad innebär vägmärket STOP?
    En kontroll i backspegeln är alltid mer än nog.
    Du bör som vägtrafikant iakttaga största möjliga tystnad då du passerar detta vägmärke före mörkrets inbrott då det annars kan betraktas som smitning vilket i sin tur bestraffas med stegling eller annan för ändamålet lämplig tillrättavisning typ knip med tång.
    Sjuans ölhall har happy hourpriser på irländsk bitter.
    Skylten är ett surrogat för någon annan skylt som för tillfället är slut.

11. Klockan är 21.00, vad är sant?
    Troligen inget.
    Antalet påbudsskyltar ökar markant efter detta klockslag.
    Troligen allt.
    Du blir förmodligen snart tämligen överraskad av en skenande älg som troligen kommer in i bild från höger och troligen går ut åt vänster ur bild troligen tämligen omgående.

12. Vilken eller vilka två händelser och faror kan du förutse eller ej?
    Staten devalverar kronan.
    Hemköp slumpar salami för endast 9.90 kr/ hg.
    Köp soffhunden Ahlfons och du får den exklusiva fällstolen Kaj utan kostnad.
    Militanta skolpoliser invaderar Öland, iförda orange regncape.

 Behöver ni hjälp kan ni fråga mig om svaren

Citatis

I like writing songs. I like the camarderie of the and. I like touring. I love playing bass. And then there’s free beer.
Keanu Reeves
(1964-09-02 — )